Mnohý ekologicky naladěný škarohlíd by mohl namítat, proč se tak pracně hloubí cesty pod Prahou, když by se mohla objet. Vždyť v Praze už teď auta nemají žádný smysl – prostě tam jen někde stojí a zabírají zbytek místa mezi domy, takže obyvatelé chodci musejí kličkovat mezi zpětnými zrcátky. A bude hůř. Až dojde nafta, budou jezdit jen hodně zámožní, ostatní budou jen auta parkovat, možná ve dvou až třech vrstvách na sobě. Parkování je moc hezké slovo, jako by se vytvářel park. A budou tu parky. Z nakupených aut místo ze stromů. Auta jsou odolnější. Pro chodce a cyklisty to bude ráj na zemi. Ale to už v české kotlině budou jiné poměry. Část místního mixu, která si v době romantizmu vyvinula jako dorozumívací kód češtinu se posléze se rozeštvala s německy mluvícími sousedy včetně německy mluvících Židů, posléze Židy nechala vyhubit nácky a vzápětí prostor vytěsnila i od německy mluvících Čechů, tedy Němců i Židů a poté vytěsnila velkou část obyvatelstva s vlastní hlavou a zbylou část elity komunistickými čistkami se zbylé obyvatelstvo se znehodnocenou pracovní schopnosti, dalo na podnikání ve specificky národním duchu. Původní populace přenechala prodávání čilejším a obětavějším Vietnamcům, manuální práce – hlavně stavění a opravy domů – zoufalým Ukrajincům a sami, pokud neumějí obrat nějakým trikem svého podnikatelského partnera, tak se stannou nezaměstnanými, nezaměstnatelnými nebo v některých zvlášť výjimečných až smolných případech sedícími. Až se z Vietnamců další generace stane obchodní a intelektuální elita, z námezdních Ukrajinců zaměstnavatelé – oni se to naučí – český ležérní synek bude bezdomovcem.
Míst pod českými mosty není tolik a profukuje tam. V tunelech se dají postavit příčky – v zimě tam bude teplo. Dobrý sociální systém zajistí, že bezdomovci budou mít i kolečkové brusle a budou se moci občas místo popíjení tuzemáku a levných vín a lahváčů věnovat zdravému pohybu. Pro takto motivované bezdomovce bude zvlášť výhodné bydlet v tunelu pod Stromovkou. Účinný monitorovací systém zajistí včasnou evakuaci v době další tisícileté vody.
Pražské tunely jsou dobrou investicí do budoucnosti, kdy jezdící auta a český pracující budou vzácností. Příliv pracovitých imigrantů a úbytek energie konečně nastolí v české kotlině zlaté časy.
Z Čechů bude jako rarita opečovávaný původní kmen. Jednou z mála činností vhodných pro tuto skupinu původního etnika bude psaní básní v češtině. V podzemí. Na povrchu bude fungovat specifický levl angličtiny, u méně vzdělaných, čerstvěji přišlých, směs ukrajinských a vietnamských dialektů, romštiny, čínštiny a slovenštiny. Češi budou underground středně východní Evropy.
Národ Jana Husa, Dobrovského, Jungmanna, Jana Gebauera, Masaryka, Jaroslava a Dominika Haška bude underground středně východní Evropy s centrem v podzemí Stromovky v Praze.

Napsáno při příležitosti započetí ražení tunelu Blanka v Praze. Kurt Gebauer