T E X T Y . . .

Dan Merta (text o Kurtu Gebauerovi)

"UMĚLECKÉ DÍLO MÁ MÍT TAK HLUBOKÉ, TAK OBECNÉ A ROZMANITÉ VÝZNAMY, ŽE SE V NĚM KAŽDÝ MŮŽE NAPÍT MOKU, KTERÝ MilUjE." JEAN DUBUFFET

Vcházíme-li zahradou do domu, ve kterém bydlí Kurt Gebauer, jsme přinuceni reagovat na její atmosféru, pro kterou je příznačná ona bizarně groteskní nálada památných výstav ve Vojanových sadech, malostranských dvorcích či holešovické tržnici. I když se zub času a poločas rozpadu občas projevuje na některých plastikách, jejich duch a symbolika zůstávají stále příliš silné.A právě tato atmosféra byla určující pro vznik projektu výstavy či instalace sochaře Kurta Gebauera v prostorách Pražského hradu.
Chceme-li při této příležitosti hovořit o sochařské tvorbě či sochařském názoru Kurta Gebauera, musíme vyjít z několika linií, po kterých se jejich vývoj ubíral.
V podvědomí širší umělecké veřejnosti se Kurt Gebauer zapisuje svými realizacemi v rámci už vzpomenutých sochařských setkání, kde se prezentuje svými typickými sochami z neklasicky sochařských materiálů (textil, drát, sádra, laminát) a v kterých navazuje na odkaz nové figurace, pop-artu, Fluxu a v osmdesátých letech i na ironicko-postmoderní diskurs.
V té době také koncipuje několik prostorových realizací pro veřejná prostranství, kde se plně uplatnil cit pro genia loci daných prostor, se kterými vstoupil do tvůrčího dialogu. Zde se již projevuje tendence převažující v jeho tvorbě od osmdesátých let, a to silný příklon k umění konceptu a instalace. A to vše s typickým gebauerovským nadhledem a s podtextem bizarně ironicko-groteskních prvků, příznačných pro fenomén "české grotesky".
Tím vším byl dán základní vzorec výstavy realizované na Pražském hradě. Neméně důležitou roli zde však sehrál i autorův vztah k tradici českého státu, i státu vůbec (autor je presidentem Státu Gebauer), k období "sametové revoluce".
Kurt Gebauer zde zinscenoval za pomoci své imaginace a genia loci Starého královského paláce jakousi hru na sochařské doplnění těchto zdánlivě "volných prostor" a zmocnil se jich svým, v současné době až abstrahujícím sochařským názorem, reagujícím na charakteristické črty současné situace člověka, společnosti a morálky, ale ne v poloze kazatelské, nýbrž v poloze vykladačské či poloze klasika české grotesky.vznikl tak zajímavý' výtvarný koncept, který ctí historii místa a vytváří realizaci pokračující v tradici sochařských výstav na Pražském hradě.
Specifickým charakterem a funkcí umělecké tvorby je odrážet a postihnout subjektivní vztah umělce k okolnímu světu a být tak seismografem společenského vědomí se zpětnou historickou aktuálností. Lze jen dodat, že tvorba Kurta Gebauera tímto seismografem vždy byla.

Poděkování za realizaci tohoto projektu patří ze strany Správy Pražského hradu autorovi Kurtu Gebauerovi a jeho spolupracovníkům při přípravě a instalaci výstavy.
Děkuji také kolegům ze Správy Pražského hradu, především z výstavního oddělení, za jejich spolupráci při realizaci projektu.
Pořadatelé výstavy děkují Sorosovu centru současného umění v Praze za poskytnutí velkorysé finanční podpory na katalog a firmám Buma, Praha, Energovod, a.s., Praha, Hartl-kamenoslužby, Liberec, John a Nosek, spol. s r.o., Hořice v Podkrkonoší a Kámen Ostroměř, které se významně sponzorsky podílely na přípravě a realizaci výstavy.

Dan Merta, kurátor výstavního programu, Praha, květen 1995