T E X T Y .  .  .
e n g l i s h


Úsvit české hymny / Poopravená hymna

Bůh v Třeboni. Část o stvoření světa.

Co je socha? Proč socha? Jak vyrobit sochu?

Hloubením tunelů za budoucnost národa

NANO – nanoteorie o stvoření světa

Úsvit české hymny - Poopravená hymna

Chaos

Medl knedl

NovoživočišiT e x t y  z  t i s k u . . .  

Hospodářské noviny, 4. 5. 2016, Výstava odpovídá, kdo je Kurt Gebauer: výjimečný tvůrce ve veřejném prostoru a vtipný myslitel

Architekt 08 2006, Město a socha I - Slovo, Kurt Gebauer, strana 2,
Město a socha II - Profil, Kurt Gebauer dokumenace, strana 60-64

Architekt 6-7/2005, Výrobní areál Podzimků v Třešti, Kurt Gebauer, strana 42-47

O dětech - Lenka Vítková - časopis Umělec 1/2005   (pdf)

Rozhovor - časopis art&antiques duben 2005   (doc)

 

T e x t y  z  k a t a l o g ů . . .  

Obrazy z dějin vlastního státu, Pražský hrad 1995
 

Kurt Gebauer - Já a figura, figura a já

Josef Hlaváček (text o Kurtu Gebauerovi)

Pavla Pečinková (text o Kurtu Gebauerovi)

Dan Merta (text o Kurtu Gebauerovi)


Magická Žena Praha / Znovuvstoupení do českého rybníka, Vojanovy sady 2000
 

Texty z katalogu Magická Žena Praha

Josef Hlaváček - Úvodní slovo z vernisáže K. G. na Pražském hradě

Tomáš Pospiszyl - Květinová výzdoba Kurta Gebauera


P o v í d k y . . .

DÍRA _  Povídka doprovázející katalog Kurt Gebauer sochy - 1972

JEDEN DEN _  V Hradci - červenec 1965, v Praze - listopad 1969
T E X T S .  .  .

T e x t s  f r o m  c a t a l o g u e s . . .

Pictures from the History of a Personal State, Prague Castle 1995  

I and the Figure, the Figure and I

Josev Hlaváček (text about Kurt Gebauer)

Pavla Pečinková (text about Kurt Gebauer)

Dan Merta (text about Kurt Gebauer)


Prague, the Magical Woman / The Czech Pond Revisited, Vojanovy sady park 2000  

Texts from the catalogue Prague, the Magical Woman

Josev Hlaváček - Introductory speech at the opening of K.G. s exhibition

Tomáš Pospiszyl - Kurt Gebauer's Flower Arrangement