Sochy v ulicích 2023 – Festival současného umění ve veřejném prostoru města Klatovy

Galerie Klatovy / Klenová ve spolupráci s městem Klatovy připravila pro rok 2023 výstavu s názvem Sochy v ulicích. Jedná se o druhé pokračování festivalu současného umění ve veřejném prostoru města.
Za tímto účelem bylo vybráno deset míst v historickém centru města nebo jeho blízkém okolí, kde jsou během půlročního trvání přehlídky jednotlivé práce instalovány. Oživují tak veřejně dostupná místa města a přispívají tím k širšímu spektru kulturního vyžití v Klatovech.
Letošní ročník výstavy Sochy v ulicích města Klatovy rozvíjí dlouhodobý záměr organizátorů, přinášet každoročně nový pohled na téma umělecké práce v městské krajině a ve spolupráci s významnými sochařskými osobnostmi a jejich žáky představit osobitý pohled na problematiku plastiky ve veřejném prostoru.
Tento rok navazujeme přehlídkou prací vybraných absolventů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, zejména pak ateliéru Veškerého sochařství, který vedl prof. Kurt Gebauer v letech 1990 – 2015. Jedná se o reprezentativní výběr autorů, kteří jsou stále činní a ve své volné tvorbě se kontinuálně věnují práci s veřejným prostorem. Současně jsou také vybráni s ohledem na ukázku širokého spektra záběru této jedinečné sochařské školy.
Obdobné projekty fungují v řadě měst u nás i v zahraničí a těší se zejména během letních měsíců velké oblibě jak odborné tak široké veřejnosti. Sochy v ulicích města Klatovy se řadí vedle těchto podobných přehlídek spíše k těm menším, co se týká rozsahu se zhruba desítkou každoročně oslovených autorů. Je to dáno hlavně velikostí centra města, kde se odehrává. To ale umožnuje se více soustředit na výběr konkrétních autorů a jejich díla díky znalosti lokálního kontextu přesněji zasazovat na zvolená místa.
Cílem projektu je připravit všem obyvatelům a návštěvníkům města nevšední zážitek ze setkání s uměleckými díly v městské kulturní krajině a vnést tímto způsobem nové a nevšední podněty k zamyšlení se nad místem, ve kterém žijeme. Kontinuální práce s veřejným prostorem města v rámci každoročního festivalu zároveň dává podněty ke kritickému nahlížení na vztahy uvnitř urbánního prostoru a zviditelnění například některých témat, která se mohou zdát skrze klasické metody řešení jako problémově uchopitelná. (vyloučené lokality, občanská vybavenost, městský mobiliář, sociální provázanost, vandalství atp.)
Výstava je instalována ve veřejném prostoru města Klatovy a tak volně přístupná po celou dobu jejího konání.


Datum konáníKlatovyMísto30. 4. – 31. 10. 2023