T E X T Y . . .

Úsvit české hymny
Poopravená hymna

Kde domov můj? Zděs domov můj!
Voda bručí po skulinách
Bory* čumí po Stalínách*
v sadě skví se zmaru květ
zemský ráj to naposled
a to je ta kvásná země
Země čeká, pozor stůj,
Země česká, pozoruj!

Nad Prahou sa blýská
hromy divo biju.
Zastavme sa zavčas
dřív než přijde nečas*
Čehuni ožíííjůů!


Inspirováno zpěvem ježatého rezatého politika
Černocha* na Albertově 17. Listopadu 2015

Bory – proslulé české vězení
Stalin – proslulý diktátor a vrah milionů lidí
Nečas – není míněn proslulý politik, ale nedobrý čas
Černoch – nejedná se o etnikum, ale o jméno bělocha

Zazpíval Kurt Gebauer 25.1.2016
při slavnostním hnědorudnutí HusuvaVesuva
u Betlémské kaple pořádaného
Galerií Jaroslava Frágnera v Praze