Z A S T O U P E N Í    V E    S B Í R K Á C H .  .  .

HRADEC KRÁLOVÉ_ Galerie moderního umění

 

  • Housenka (duhová)
    vycpaný trikotin odlitý do laminátu, barva
    výška 120 cm
    1987