R E A L I Z A C E . . .

Stříhání vlajek (Za plnou zaměstnanost našich národů)

 

  • Flag-Cutting (For the Full Employment of Our Two Peoples)
    krojované dívky stříhající a sešívající papírové československé vlaječky, dřevo, textil
    1991