R E A L I Z A C E . . .


PRAHA _ české muzeum výtvarných umění

 

  • Staronové obludy
    polyester a elektronika, v. objektů 20 - 45 cm
    1987 - 1995

  • Revamped Monsters
    polyester and electronic equipment, h. of the objects 20 - 45 cm
    1987 - 1995