R E A L I Z A C E . . .


PRAHA _ Mánes - 12/15 U zdymadla (volné seskupení)

 

  • Sebestředná nástěnka
    plátno, dřevo, zrcátko, malba na plátně, interakce, 500 x 550 x 350 cm
    28.října 1994

  • Self - Centred Notice Board
    canvas, wood, wire, mirror, paint on canvas, interaction, 500 x 550 x 350 cm
    28.october 1994