R E A L I Z A C E . . .


SEVERNÍ MORAVA _ Ostrava

 

  • Památník záchranářům    (Hornické muzeum Landek)
    laserem vypálenépísmo do železných plátů, světlo, cca 840 x 400 cm
    2003