V Ý S T A V Y .  .  .


SEVERNÍ MORAVA _ Hradec nad Moravicí

Ječítošilajaktopučí - Museum Hradec nad Moravicí, duben 2004

výstava vzniklých prací při pobytu studentů ateliéru Veškerého sochařství Kurta Gebauera v Hradci nad Moravicí ve dnech 17.-16.dubna 2004


  • Kurt Gebuauer - Ječítošilajaktopučí
    psáno šepsem na kartón, formát 100 x 70 cm
    2004